Del: - -

Produktivitet og trivsel

Arbejdet med øget produktivitet og trivsel er en fælles interesse for medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere. Det er en af de vigtigste opgaver for samarbejdsudvalget, at der overalt i virksomheden er en forståelse for denne sammenhæng.

Arbejdet og indsatsen i samarbejdsudvalget bør derfor tage udgangspunkt i denne fælles interesse til gavn for medarbejdere og virksomhed.

Læs mere:

Tillidsfolk uddannes i produktionsforståelse

Gennem TekSam gennemfører DI og CO-industri en fælles uddannelse for nyvalgte tillidsrepræsentanter. Et af de centrale emner i uddannelsen er produktionsforståelse og indsigt i forskellige effektiviseringsmetoder, eksempelvis LEAN.

Rapport om trivselsprojekt og LEAN

Rapport om trivselsprojekt og LEAN
Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN arbejdsmetoder
Afrapportering af et interventionsprojekt i fjerkræindustrien.
Hent rapporten her

Senest revideret den 26. april 2021