Temadag om bæredygtighed og grøn omstilling

TekSam afholder i samarbejde med Berggreen Menneske & Processer (BMP) temadag om bæredygtighed og grøn omstilling.

På temadagen sætter vi særlig fokus på samarbejdsudvalgets rolle og potentialer i relation til at arbejde med grøn omstilling i virksomheden. Vi ser nærmere på de forskellige incitamenter til at fremme grøn omstilling, herunder lovgivning, etik, økonomi, omdømme og markedsposition. Vi ser også på grøn omstilling som en forandringsproces, hvor samarbejdsudvalget kan spille en vigtig rolle i forbindelse med medarbejderinvolvering og realisering af mål for omstillingen.

Program

 • Besøg i Alfa Lavals innovation house / velkomst ved Per Lund Hansen
 • Sandwich og vand
 • Velkomst ved TekSam
 • Incitamenter til bæredygtighed og grøn omstilling
 • Alfa Laval Søborg – Bæredygtighed og grøn omstilling
 • Pause med kaffe og kage
 • Grøn omstilling i samarbejdsperspektiv
 • Gruppe drøftelse om egne muligheder og udfordringer
 • Opsamling på gruppe drøftelse og dagen oplæg
 • TekSam og BMP ydelser til samarbejdsudvalg
 • Afrunding, evaluering og afslutning

Hvor og hvornår

Temadagen finder sted mandag d. 22 august kl. 11.30 hos Alfa Laval, Maskinvej 5, 2860 Søborg

Tilmelding

Læs hele invitationen til temadagen her

Tilmeld dig direkte her


Senest revideret den 16. juni 2022