Temadag om bæredygtighed og grøn omstilling

TekSam afholder i samarbejde med Berggreen Menneske & Processer (BMP) temadag om bæredygtighed og grøn omstilling. Temadagen vil foregå onsdag den 2. februar 2022 – på Hotel Scandic Kokholm 2 i Kolding.

På temadagen sætter vi særlig fokus på samarbejdsudvalgets rolle og potentialer i relation til at arbejde med grøn omstilling i virksomheden. Vi ser nærmere på de forskellige incitamenter til at fremme grøn omstilling, herunder lovgivning, etik, økonomi, omdømme og markedsposition. Vi ser også på grøn omstilling som en forandringsproces, hvor samarbejdsudvalget kan spille en vigtig rolle i forbindelse med medarbejderinvolvering og realisering af mål for omstillingen.

Tilmeld dig via linket her.

Program 

  • Ankomst og sandwich
  • Velkomst
  • Incitamenter til bæredygtighed og grøn omstilling
  • Alfa Laval Kolding – Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Forandringsledelse i grønt perspektiv
  • Grøn omstilling i samarbejdsperspektiv
  • Gruppedrøftelse om egne muligheder og udfordringer
  • Opsamling på gruppedrøftelse og dagens oplæg
  • Ydelser til samarbejdsudvalg
  • Afrunding, evaluering og afslutning

Senest revideret den 14. december 2021