Den dobbelte diamant i arbejdsmiljøarbejdet

Din guide til at at løse arbejdsmiljøproblemer med dobbelt diamant processen.

Hent guiden her
Del: - -

Designere tænker i diamanter

Det kan arbejdsmiljøprofessionelle også gøre

Foto: Jørgen True

Af Ingrid Pedersen

Når designere skal planlægge en ny bygning eller udtænke et nyt produkt, der opfylder nye behov, tænker de ofte i diamanter – to diamantformede figurer, der ligger i forlængelse af hinanden.

-Det kan vi også bruge i arbejdsmiljøplanlægningen, tænkte Sisse Grøn, postdoc, Ph.d., og hendes kollega Ole Broberg, lektor på DTU Management.

Sammen har de med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden lavet en guide til arbejdsmiljøprofessionelle, der kan arbejde med modellen.

-Her tænker vi også på samarbejdsudvalg, der skal udforme politikker for virksomhedens psykiske arbejdsmiljø, siger Ole Broberg, der underviser i systemdesign og mener, at den tankegang, man bruger, når man skal forstå og forbedre en arbejdsplads er oplagt at bruge i arbejdsmiljøplanlægning.

-Der er i virkeligheden tale om en problemløsningsmodel, tilføjer han.

I den første diamant udforsker man årsagen til problemet og hører på alle, der kan være med til at forklare det. Når det er belyst, indsnævrer man det og fokuserer på dets kerne, og derefter begynder man i den næste diamant at komme med forslag til løsninger, afprøve dem og finder frem til den bedste – og planlægger, hvordan løsningen skal sættes i værk.

-I den anden diamant tester man prototyper, simulerer nye procedurer, før man beslutter, hvilken løsning, der skal realiseres, siger Sisse Grøn. 

Inddragelse er en forudsætning      

Undervejs har de samarbejdet med fire arbejdspladser – både offentlige og private – og med både arbejdsmiljørepræsentanter og konsulenter, der er kommet med input og viden fra deres hverdag og testet de forskellige værktøjer, der indgår i designtænkningen, for både nye og kendte metoder kommer i brug undervejs.

De har både arbejdet med cases, der handler om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, for modellen er velegnet til begge dele, og Sisse Grøn fremhæver, at medarbejderinddragelse er en forudsætning for, at man kan få glæde af at arbejde på denne måde.

-Netop i den første diamant er det vigtigt, at problemet bliver grundigt belyst – herunder også, at medarbejderne fortæller om deres oplevelser.

En af casene drejer sig om et laboratorie, hvor medarbejderne fik problemer med bevægeapparatet på grund af dårlige arbejdsstillinger.

De to forfattere beskriver grundigt, hvordan processen med at finde frem til en løsning, som alle kan lære af.

En anden case handler om travlhed og dårligt, psykisk arbejdsmiljø, og i den første workshop blev det klart, at det ikke var entydigt, hvor arbejdspresset stammede fra, og hvad årsagen var. Det var der meget forskellige opfattelser af, og en af måderne at opklare det på var, at samarbejde mere med andre afdelinger og få større kendskab til, hvad kollegerne laver, og hvordan de arbejder. En af metoderne var at lave et storyboard – en slags tegneserie – som indledning til besøg hos kollegerne i andre afdelinger.

Også for de mindre verbale

-Det er vigtigt at huske, at medarbejderne er eksperter på deres eget område, understreger Sisse Grøn. Hun nævner også vigtigheden af, at snak ikke altid er den rigtige metode, når man skal indsamle synspunkter.

-Post-it-sedler, tegninger og andet betyder, at dem, der ikke siger så meget, nemmere kommer frem med deres synspunkter, nævner hun.

-Jo mere man inddrager medarbejderne i både problemformuleringen og -løsningen, jo mere ejerskab vil de tage af den, og jo større forandringer vil der ske, understreger Ole Broberg.

Sisse Grøn og Ole Broberg understreger, at det var lidt af en øjenåbner for de to konsulenter, der har været inddraget i projektet, at de skulle bruge så lang tid på at forstå problemerne på virksomhederne.

-Det var en udfordring, for i deres verden er man vant til hurtigt at kunne analysere sig frem til en løsning, siger Ole Broberg.

-Faktisk indrømmede de, at de var på dybt vand, for de er ikke vant til at bruge så meget tid på at forstå et problem, siger Sisse Grøn, der også konstaterer, at i casen, der handlede om ergonomi, var det medarbejderne, der fandt frem til den rigtige løsning.

-Og sådan er det nok tit, hvis man tager sig tid til at inddrage dem, siger hun.

Gratis for alle

Arbejdet med designtænkning som et arbejdsmiljøredskab er offentligt finansieret, og materialet vil være gratis tilgængeligt for virksomheder. Sisse Grøn og Ole Broberg forventer også, at de kan hjælpe de første brugere i gang med at anvende designtænkning fx på temadage eller møder.

De to forskere har store forventninger til, at mange vil bruge deres metode.

-Dels fordi det er gratis, dels fordi det kan betale sig at finde den rigtige løsning på et kompliceret problem. I bedste fald skaber det både mere tilfredse medarbejdere og betyder færre fejl i produktionen, siger Ole Broberg.

Materialet er endnu ikke færdigt, men her på siden kan man finde et link til det, når man kan tage det i brug.

Sisse Grøn og Ole Broberg fra DTU har udviklet en metode til at identificere og løse komplicerede arbejdsmiljøproblemer. Metoden er kendt fra designverdenen.

Sisse Grøn: De konsulenter, vi har samarbejdet med, blev overraskede over, hvor lang tid, det tager at forstå et problem, og hvor megen viden medarbejderne kan bidrage med.  

Ole Broberg: Det kan betale sig at bruge tid på at finde den rigtige løsning på et problem


Senest revideret den 06. september 2021