Den dobbelte diamant i arbejdsmiljøarbejdet

Din guide til at at løse arbejdsmiljøproblemer med dobbelt diamant processen.

Hent guiden her

Den dobbelte diamant

Forskere på DTU har udviklet en ny metode til at løse arbejdsmiljøproblemer. Man skal tænker i diamanter, som designere gør. Metoden er gratis og klar til brug

Af Ingrid Pedersen

Foto Jørgen True

Sisse Grøn, postdoc, Ph.d. og lektor Ole Broberg fra DTU har udviklet en ny metode til at identificere og løse arbejdsmiljøproblemer på. Metoden er blevet testet i samarbejde med en gruppe arbejdsmiljøprofessionelle og er nu gratis til rådighed for alle, der arbejder med arbejdsmiljø. Nederst i denne artikel er der link til en guide, der fortæller om metoden, der omtales, som den dobbelte diamant, fordi der er tale om to diamantformede figurer, der ligger i forlængelse af hinanden.

I den første diamant udforsker man problemet og dets årsag og inddrager alle, der har erfaringer, der kan være med til at belyse det. Derefter indsnævrer man det for at komme frem til problemets kerne. I den næste diamant arbejder man med løsninger, til man når frem til den bedste.

I guiden er der også værktøjer, metoder og skabeloner, som man kan bruge undervejs til bl.a. workshops.

Ole Broberg vurderer, at samarbejdsudvalg, der skal udforme politikker for virksomhedens psykiske arbejdsmiljø, kan have glæde af metoden.

Både Sisse Grøn og Ole Broberg understreger, at medarbejderinddragelse er en forudsætning, når man skal arbejde med modellen, for deres erfaringer er både med til at beskrive problemet og komme med brugbare løsninger.

Vi har tidligere her i TekSam Nyt bragt et interview med Sisse Grøn og Ole Broberg fra DTU om udviklingen af guiden til diamanttænkning. Læs interviewet her:

Designere tænker i diamanter

Kontakt Ole Broberg på obro@DTU.dk, hvis I vil have inspiration til, hvordan I kan arbejde med designtænkning, og find materialet her:

https://designthinking.dtu.dk/

Sisse Grøn og Ole Broberg understreger, at medarbejderne skal inddrages, når man skal arbejde med modellen, for deres erfaringer er både med til at beskrive problemet og komme med brugbare løsninger.


Senest revideret den 6. september 2021