Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsen Hovedorganisation (FH) er senest ændret i oktober 2006 og disse ændringer trådte i kraft den 1. januar 2007.

Samarbejdsaftalen indeholder også følgende aftaler:

  • Aftale om ligebehandling og integration – tillægsaftale til Samarbejdsaftalen.
  • Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation om lederes deltagelse i samarbejdsudvalg i virksomhederne.
  • Aftale om telearbejde – tillægsaftale til Samarbejdsaftalen.

Hent materialet

Fakta om materialet

Sidetal: 44

Udgivelsesår: 2006