Del: - -

Mobning

Mobning foregår i virksomhederne, og dræber arbejdsglæden og omsætningen. Det er derfor i alles interesse at stoppe og forebygge mobning.

Hvad er mobning?

Mobning opstår, når en person over flere måneder bliver udsat for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling på arbejdspladsen. Der er dog ikke tale om mobning, hvis to omtrent lige stærke personer har en konflikt, eller hvis det drejer sig om enkeltstående episoder.

Mobning kan give alvorlige psykiske og fysiske problemer: tab af selvværd, angst, træthed og søvnløshed. Disse problemer skader den enkelte person og har negative konsekvenser for produktiviteten.

Hvordan håndteres mobning på arbejdspladsen?

Mobning skal ikke tolereres, og vi opfordrer derfor virksomheder til at bekæmpe mobning. Ledelsen og medarbejderne er fælles om at forebygge og stoppe mobning. Alle, der har kendskab til mobning, har et medansvar for at få det stoppet og medvirke til, at det ikke opstår igen.

Det er ledelsens ansvar i samarbejde med tillidsrepræsentanterne at sikre, at virksomheden er fri for mobning. Det er samarbejdsudvalgenes opgave at lave personalepolitiske tiltag, der forebygger og modvirker mobning.

De samarbejdsudvalg og sikkerhedsorganisationer, der ønsker en samtalepartner ved udformning af personalepolitiske tiltag for at forebygge mobning, kan kontakte samarbejdskonsulenterne.

Hvis du ønsker at vide mere om mobning, eller vil vide hvordan TekSam kan hjælpe i relation til mobning, kan du kontakte TekSams samarbejdskonsulenter. Kontakt TekSam.

En mobbepolitik - ramme og inspiration

Samarbejdsudvalget skal gøre flere overvejelser og tage højde for mange forhold, når man arbejder med en politik mod mobning og uønsket adfærd.

Jeres virksomheds mobbepolitik skal bygge på jeres dialog og overvejelser i samarbejdsudvalget og blandt medarbejderne. En mobbepolitik skrevet af efter en anden virksomheds mobbepolitik har ikke nogen værdi.

Samarbejdsudvalget bør overveje følgende punkter, og resultatet af jeres overvejelser kan bruges som ramme for jeres mobbepolitik:

  1. Politikkens målsætning
  2. Hvem er omfattet af politikken og hvem er forpligtede af den, er der nogle der har særlige forpligtigelser
  3. Hvad forstår der ved krænkende behandling mobning og seksuel chikane
  4. Lovgivning og aftaler som indvirker på politikken
  5. Hvilke procedurer er der for behandling af sager om krænkende behandling
  6. Hvorledes støtter virksomheden medarbejdere der har været udsat for krænkende behandling eller medarbejdere der er beskyldt for udøvelse af krænkende behandling
  7. Forebyggende tiltag, det psykiske arbejdsmiljø og konflikthåndtering

Læs mere:

I vedlagte notat er der med afsæt iinspiration til de overvejelser og spørgsmål, som I bør forholde jer til:


Senest revideret den 29. september 2021