Mobning

Hvad er mobning? Hvordan kommer mobning til udtryk? Hvilke årsager kan ligge bagved mobning?

Mobning er en uacceptabel adfærd. Og det er ledelsens ansvar at sikre, at mobning ikke forekommer. Men problemer med mobning løses bedst i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere efter en dialog i samarbejdsudvalget. Den lille folder giver konkrete og gode råd.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Folder

Sidetal: 4

Udgiver: TekSam sekretariat, DI/CO-industri