Få penge til bedre arbejdsmiljø

Små virksomheder kan få del i arbejdsmiljøpulje på 105 millioner kroner

Af Ingrid Pedersen

Sundhedsfremme, rådgivning og afprøvning af hjælpemidler er noget af det, små virksomheder med op til 50 ansatte kan søge om penge til fra Arbejdstilsynets helt nye pulje på 105 millioner kroner.

Virksomhederne kan søge om penge til både rådgivning og leje af hjælpemidler, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning af medarbejderne og forhindre arbejdsulykker.

Søger man om støtte til rådgivning hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, kan rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov for at få løst både fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblener.

Pengene uddeles efter først-til-mølle-princippet, men der kan søges løbende, og AT lover at gøre det nemt og ubureaukratisk at få del i pengene, men man kan maksimalt modtage 500.000 kroner per projekt.

Puljen skal bruges i løbet af 2021-2023, og AT åbner for ansøgning i marts måned. 

Læs mere her


Senest revideret den 31. marts 2021