Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø kan måles og vejes. Men samarbejdsudvalgets medlemmer har desuden samlet set normalt en så god indsigt i stemningen og kulturen i virksomheden, at samarbejdsudvalget i en målrettet proces kan arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

TekSams samarbejdskonsulenter bruger ofte en af disse to metoder:

 • Tredækker spørgeskemaundersøgelsen
 • Dialogmodellen

Metoderne beskrives i det følgende.

Tredækker undersøgelsen

Analysen er udviklet af NFA, Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og er som sådan videnskabeligt funderet. Alle konsulenter har gennemgået en uddannelse i at bruge modellen, ligesom TekSam selv kan håndtere spørgsskemaer, indsamling af data - enten webbaseret eller via papirskemaer - samt produktion af de relevante rapporter.

Tredækker spørgeskemaundersøgelsen er en af de mest anerkendte undersøgelser på internationalt plan.

En spørgeskemaundersøgelse giver alene et billede af de mulige udfordringer; aldrig svaret på hvor og hvorfor der er problemer. Undersøgelsen bruges således som afsæt til en refleksion og dialog i SU om, hvad der kan ligge bag resultatet som forberedelse på formulering af hypoteser og indsatsområder.

TekSam stiller en række krav for at bistå med en spørgeskemaundersøgelse:

 1. SU skal være enige om analysen.
 2. SU skal have et formuleret mål med analysen og forpligtige sig til at udarbejde en handleplan, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
 3. Spørgeskema skal udfyldes i arbejdstiden og undersøgelsen skal være fortrolig.

Da TekSam har omkostninger til håndtering af spørgeskemaerne (tryk, indlæsning af data, tryk af rapporter, usb-stik med data til SU's medlemmer m.m.) opkræves der et administrationsgebyr pr. deltager i undersøgelsen.

94 spørgsmål

Tredækker undersøgelsen findes i tre udgaver - deraf navnet. TekSam bruger det mellemlange skema, der har 94 spørgsmål, der beskriver vigtige sammenhænge i virksomheden.

AMI giver viden om og indsigt i:

Krav Ressourcer
 • kvantitative
 • sensoriske
 • emotionelle
 • skjulte følelser
 • utryghed i beskæftigelsen
 • rollekonflikt
 • kognitive
 • indflydelse
 • udviklingsmuligheder
 • mening i arbejdet
 • forudsigelighed
 • rolleklarhed
 • social støtte
 • ledelseskvalitet
 • involvering på arbejdspladsen
 • socialt fællesskab
 • feedback
 • sociale relationer

Samarbejdskonsulenterne

Fokus i dialogmodellen er indkredsning af hypoteser om årsager til eventuelle problemer samt overvejelser om mulige løsninger. Som navnet antyder er udgangspunktet, at samarbejdsudvalget er i en løbende dialog med organisationen (det kan ske på vidt forskellige måder - eksempelvis interviews med medarbejdere, workshops, møder).

Da det centrale for TekSams arbejde med det psykiske arbejdsmiljø er at facilitete processen med formulering og implementering af handleplaner og indsatsområder, bruges elementer fra dialogmodellen ofte som opfølgning på en spørgeskemaundersøgelse.

Dialogmodellen indebærer, at konsulenterne er på virksomheden fire-fem gange (incl. det forberedende formøde).

Det overordnede formål med den proces, som samarbejdsudvalget sætter i gang er:

At skabe en tillidsfuld proces i SU i relation til opgaven

At udvikle virksomheden til en endnu bedre arbejdsplads, gennem at udvikle det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedens produktivitet.

Tredækker spørgeskemaundersøgelsen er en af de mest anerkendte undersøgelser på internationalt plan.

Målet for arbejdet er, at øge SU’s kompetencer i forhold til at arbejde med virksomhedens overlevelse og udvikling og medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

Eksempel på proces


Senest revideret den 11. november 2020