Del: - -

Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø kan måles og vejes. Men samarbejdsudvalgets medlemmer har desuden samlet set normalt en så god indsigt i stemningen og kulturen i virksomheden, at samarbejdsudvalget i en målrettet proces kan arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

 TekSams samarbejdskonsulenter bruger ofte en af disse to metoder:

 • Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ), spørgeskemaundersøgelsen
 • Dialogmodellen

Metoderne beskrives i det følgende.

DPQ-undersøgelsen

Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA har udviklet Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) og analysen er som sådan videnskabeligt funderet. Alle konsulenter har gennemgået en uddannelse i at bruge modellen, ligesom TekSam selv kan håndtere spørgeskemaer, indsamling af data - enten webbaseret eller via tablet - samt produktion af de relevante rapporter.

DPQ-spørgeskemaundersøgelsen er en af de mest anerkendte undersøgelser på internationalt plan.

En spørgeskemaundersøgelse giver alene et billede af de mulige udfordringer; aldrig svaret på hvor og hvorfor der er problemer. Undersøgelsen bruges således som afsæt til en refleksion og dialog i SU om, hvad der kan ligge bag resultatet som forberedelse på formulering af hypoteser og indsatsområder.

TekSam stiller en række krav for at bistå med en spørgeskemaundersøgelse:

 1. SU skal være enige om analysen.
 2. SU skal have et formuleret mål med analysen og forpligtige sig til at udarbejde en handleplan, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.
 3. Spørgeskema skal udfyldes i arbejdstiden og undersøgelsen skal være fortrolig.

DPQ-spørgeskemaet indeholder 88 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgsmålene belyser 30 forskellige emner inden for følgende områder (dimensioner):

 • Arbejdets organisering
 • Krav
 • Samarbejde
 • Ledelse
 • Forandringer
 • Negativ adfærd
 • Trivsel i arbejdet

Dialogmodellen

Fokus i dialogmodellen er indkredsning af hypoteser om årsager til eventuelle problemer samt overvejelser om mulige løsninger. Som navnet antyder er udgangspunktet, at samarbejdsudvalget er i en løbende dialog med organisationen (det kan ske på vidt forskellige måder - eksempelvis interviews med medarbejdere, workshops, møder).

Da det centrale for TekSams arbejde med det psykiske arbejdsmiljø er at faciliteter processen med formulering og implementering af handleplaner og indsatsområder, bruges elementer fra dialogmodellen ofte som opfølgning på en spørgeskemaundersøgelse.

Dialogmodellen indebærer, at konsulenterne er på virksomheden fire-fem gange (inkl. det forberedende formøde).

Det overordnede formål med den proces, som samarbejdsudvalget sætter i gang er:

 • At skabe en tillidsfuld proces i SU i relation til opgaven
 • At udvikle virksomheden til en endnu bedre arbejdsplads, gennem at udvikle det psykiske arbejdsmiljø og virksomhedens produktivitet.

Målet for arbejdet er at øge SU’s kompetencer i forhold til at arbejde med virksomhedens overlevelse og udvikling og medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø.

Eksempel på proces


Senest revideret den 11. januar 2023