Uklare roller og medarbejderdeltagelse - om ledelse og selvstyrende grupper

Interne pilotundersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i industrien har givet anledning til at sætte rolleuklarhed på dagsordenen i TekSam. Manglende rolleklarhed kan både føre til forringet arbejdsglæde og psykisk belastning og til forringet produktivitet.

I denne artikel diskuteres fænomenet rolleuklarhed nærmere, der argumenteres for forskellige mulige årsager, eksempler fra virksomheden Comtech analyseres og forslag til forbedringer præsenteres.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Pjece

Sideantal: 24

Udgiver: TekSam

Udgivelsesår: 2005

Forfatter: Steen Visholm