Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen

Forskningscenteret FAOS har undersøgt samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på danske industriarbejdspladser.

TekSam udgiver en pjece der på en kort og let tilgængelig form gengiver hovedresultaterne i projektet og som omhandler:

  • Hvad afgør om et Samarbejdsudvalg vælges til eller fravælges?
  • Hvad samarbejdes der om og i hvilke typer af samarbejde?
  • Hvor er samarbejdet godt og hvor er det dårligt?
  • Effekten af samarbejdet.

Fakta om materialet

Type: Pjece

Sideantal: 24

Udgiver: TekSam sekretariat, DI/CO-industri

Udgivelsesår: 2012