Mangfoldighed i virksomhederne

Pjecen har samlet erfaringerne fra mangfoldighedsprojektet, hvor TekSam i samarbejde med samarbejdsudvalgene i tre virksomheder har arbejdet med integration og mangfoldighed.

Virksomhedernes integration af medarbejdere med en anden etnisk baggrund kan støde mod flere barrierer i mødet med dansk arbejdskultur. Med afsæt i erfaringerne fra de tre virksomheder gives der konkrete og brugbare råd.

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Pjece

Sideantal: 24

Udgiver: Teksam sekretariat, DI/CO-industri

Forfatter: Iben Danielsen, journalist