Del: - -

Idéblade

Har samarbejdet i vores samarbejdsudvalg den rigtige retning? Og har vi det rigtige fokus på det daglige samarbejde overalt i virksomheden? Og er vores møder i SU gode møder - er vi gode til at forberede, gennemføre og følge op på møderne?

En gang imellem kan det være en god idé at stoppe op og drøfte, om medarbejdere og ledelse får det rigtige ud af virksomhedens samarbejdsudvalg. Til brug for en sådan reflektion har Samarbejdsnævnet udgivet en række idéblade, som kan bruges som inspiration til arbejdet i SU.

Idébladene kan downloades her fra siden.

SU's mål og midler

Oprettelse af SU

Integration på arbejdspladsen

Samarbejdsnævnet om tidlig information ved større ændringer

Idébladene er et supplement til TekSams konsulenttjeneste, som kan kontaktes her.


Senest revideret den 5. januar 2023