Del: - -

Kampagne: Hvor går grænsen?

Seksuel chikane skal forebygges og håndteres. Men hvordan kan du tage hul på emnet? Alle mennesker er forskellige, og vi har alle forskellige grænser for, hvad vi opfatter som seksuelt krænkende. På denne side får du konkrete værktøjer, der hjælper dig med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og med at håndtere situationer med uønsket seksuel opmærksomhed.

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, der handler om at beskytte din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø mod seksuel chikane.

Overblik over indhold på sitet

Kom godt i gang

Se filmen 'Hvor går grænsen?' der handler om, hvorfor det er vigtigt at tale om og forebygge uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Se introfilm med engelske undertekster (Engelsk )

Tag pulsen på arbejdspladsen

Vil du finde ud af, om der forekommer uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på din arbejdsplads? Alle mennesker er forskellige og har forskellige grænser for, hvad der er seksuelt krænkende. Derfor er det vigtigt at tage pulsen på arbejdspladsen og undersøge, om ledere eller medarbejdere oplever det, og om der er noget i kulturen, som I skal arbejde med.

Tag pulsen her og undersøg gennem en spørgeguide, om der forekommer uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på din arbejdsplads.

Brug dialogkort og film om samtalestarter

Dialogkortene og samtalefilmene har til formål at sætte gang i en åben dialog på arbejdspladsen om uønsket seksuel opmærksomhed. Dialogen kan give jer en forståelse af, hvor grænserne går. Download dialogkortene og samtalefilmene til at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane. Du kan også downloade en guide, der indeholder gode råd til, hvordan du kan italesætte værktøjet og facilitere et møde, hvor dialogkortene tages i brug.

Sådan tager du som leder det næste skridt

Som leder skal du gå foran og forebygge sager om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. I denne film får du 5 gode råd til, hvordan du kan tage udfordringerne op og gøre noget ved problemerne. 

5 gode ledelsesråd

Sager om seksuel chikane eller situationer med uønsket seksuel opmærksomhed er et problem for hele arbejdspladsen. De færreste ledere ved præcist, hvordan de skal gribe den slags sager an, men følger du disse 5 overordnede råd, er du som leder allerede godt på vej.

  • Tag alle situationer og henvendelser alvorligt.​ 
  • Tag snakken og undersøg situationen. 
  • Vurdér situationen - og gør noget.   
  • Søg viden og sparring.
  • Forebyg seksuel chikane.  

Download PDF (5 gode råd)  

Få flere gode råd og vejledning til at gå i dybden med ledelsesopgaven

Guide til den undersøgende samtale

Hvis en medarbejder henvender sig vedrørende en situation om uønsket seksuel opmærksomhed, er det vigtigt at tale med de involverede parter og få alle synspunkter frem i lyset. Her finder du en guide til, hvordan man, som leder, tager den undersøgende samtale

Download PDF

Guide til at søge mere viden og sparring

Som leder er der masser af muligheder for at søge viden og sparring, hvis du får en henvendelse om uønsket seksuel opmærksomhed. Læs mere om, hvor du kan gå hen for at blive klogere.

Download PDF

Guide til at skabe en politik til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

En politik om seksuel chikane er vigtig. Den udtrykker arbejdspladsens retningslinjer og normer for acceptabel adfærd, og hvordan man som leder håndterer eventuelle sager. 

Download PDF

Drejebog til webinar/temamøde om udvikling af en politik

Læs mere her, hvis du har brug for et eksempel på, hvordan et møde til at udvikle en politik om uønsket seksuel opmærksomhed kan se ud.

Download PDF  

Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Et forebyggende dialogværktøj med fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være seksuelt krænkende. I materialet finder du også et kapitel om lederens rolle i at fore­bygge og håndtere krænkende handlinger.

Læs mere og hent materialet her 

Skab synlighed på arbejdspladsen

Her kan du hente materiale, som kan hænges op på arbejdspladsen. På den måde kan medarbejderne se, hvem de skal henvende sig til, og hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår en sag om uønsket seksuel opmærksomhed.


Senest revideret den 11. maj 2022