Uddannelse under arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed pga. nedgang i arbejdsmængden ønsker at indføre arbejdsfordeling kan medarbejderne i stedet for at ledighed i hjemsendelsesperioden sendes på relevant uddannelse.

Virksomheder, der indbetaler til IKUF, kan søge om tilskud til uddannelse i forbindelse med en arbejdsfordeling. Læs mere her.

Læs mere i Industriens Overenskomst § 47 stk. 3 og i Industriens organisationsaftaler om Industriens Kompetenceudviklingsfond pkt. 9


Senest revideret den 29. oktober 2020