Del: - -

TekSam idéblade

TekSam Idéblade kan bruges til rådgivning og inspiration til planlægning, gennemførsel og opfølgning af SU møder.

Hvad er SU arbejdsopgaver? Hvad er en god SU's dagsorden og hvordan sikre mødereferater fastholdelse af beslutninger?


Senest revideret den 22. juni 2023