Webinar om sporskifte ordningen

Du får med Sporskifteordningen hjælp til at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte. Indsatsen gør din virksomhed attraktiv for kommende medarbejdere, når I taler åbent om nedslidning og viser, at I er proaktive vedrørende løsninger.

Sporskifteordningen er for virksomheder og medarbejdere i de udvalgte nedslidningstruede brancher. Dine nuværende medarbejdere kan få nye kompetencer til gavn for din virksomhed. Du forebygger langtidssygemeldinger ved at adressere nedslidning.

Du kan tilmelde dig webinaret herunder og læse mere om programmet for webinaret på teksam.dk.

Dato og tidspunkt 

Mandag d. 17/8.

13:00 - 14:00 

Tilmelding

Webinar: Sporskifteordningen – forebyg sygefravær og fasthold dine medarbejdere. 

Relevante dokumenter 

Invitation og program


Senest revideret den 10. november 2020