Temamøde: Grib ind overfor krænkende handlinger

Teksam afholder i samarbejde med BFA-industri 3 temadage om forebyggelse af krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Temadagene vil tage sit udgangspunkt i 2 nye publikationer fra BFA-industri, ”Forebyggelse af krænkende handlinger” og ”Grib ind – forebyg mobning. På temadagene vil der være lejlighed til at afprøve værktøjer, som kan bruges ude på den enkelte arbejdsplads. Værktøjerne sætter fokus på den rolle vidner til mobning har i forbindelse med at forebygge mobning på arbejdspladsen.

Dato og tidspunkt

Onsdag d. 9/9. 

12:00 - 15:30

Sted 

Gl. Vindinge, Gl Vindingevej 17A, 5800 Nyborg 

Tilmelding 

Temamøde: Grib ind overfor krænkende handlinger

Relevante dokumenter 

Invitation


Senest revideret den 10. november 2020