Invitation

temadage om diversitet på arbejdspladsen

Hent invitationen og se programmet her

Temadage om diversitet på arbejdspladsen

TekSam afholder i samarbejde med Signe Ørom fra Connecting Cultures tre temadage om diversitet på arbejdspladsen.

Der dykkes bl.a. ned i emnerne kulturel- diversitet og kønsdiversitet.

I workshops og dialoger vil du få indblik i faldgrupper, gevinster og ikke mindst værktøj til, hvordan samarbejdsudvalget hos jer kan arbejde videre med diversiteten på jeres arbejdsplads.

8. juni 2022 kl. 12.00-16.00 – Hotel Scandic Hadsundvej 200, 9220 Aalborg.

9. juni 2022 KL 12.00-16.00 – Langsøhus Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg.

13. juni 2022 kl. 12.00-16.00 – Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København.

Læs mere her i invitationen, hvor der er link til tilmelding.


Senest revideret den 3. maj 2022