Del: - -
  1. Diskuterer i samarbejdsudvalget behovet for - og formålet med - politikken, inden arbejdet med politikken går i gang. Tag eventuelt udgangspunkt i nedestående spørgsmål.
  2. Udarbejd kun politikken, hvis den skaber værdi for jeres virksomhed og medarbejdere.
  3. Diskuter og klarlæg i samarbejdsudvalget holdninger og forventninger til politikken.
  4. Udform politikken, så den bakker op om jeres virksomheds strategiske mål og derved lægger sig tæt op ad de øvrige værdier og visioner.
  5. Synliggør og implementer politikken i hele virksomheden.
  6. Involvér alle medarbejdere og forklar holdningerne og værdierne bag politikken. SU kan eksempelvis holde et temamøde for ledere og medarbejdere.
  7. Ledelse og tillidsrepræsentanter skal have fokus på, at politikken bliver efterlevet.
  8. Følg løbende op og tilpas politikken i samarbejdsudvalget. Det er en god idé at evaluere og revidere personalepolitikkerne hvert 3.-5. år.

Spørgsmål inden I går i gang

Det kan være en god idé, at SU diskuterer en række spørgsmål, inden I går i gang. Det kan være disse:

Hvad ligger der bag at udarbejde en politik i jeres virksomhed?

Hvad gør I på nuværende tidspunkt for at komme eventuelle problemer på området til livs, herunder både officielle og uofficielle tiltag?

Hvilken effekt har de foretagede tiltag haft?Hvilke overvejelser har I gjort jer over de foretagede tiltag og deres effekt?

Hvad tror I er grunden til at der er nogle tiltag der har fungeret godt?

Hvad tror I er grunden til at der er nogle tiltag der har fungeret mindre godt?

Fordele og ulemper

Hvad vil I opnå ved at indføre en politik på området?

Hvilke fordele forventer I at opnå ved indførelse af en politik?

Hvilke ulemper forventer I kunne være forbundet med indførelse af en politik?

Værdidrøftelse

Hvilke holdninger er der i øjeblikket i jeres virksomhed om det emne, hvor I gerne vil indføre en politik?

Er der holdninger, som I gerne vil fremme?

Er der holdninger, som I gerne vil begrænse eller fjerne?

Hvad er incitamentet til at indføre en politik, herunder:

  • Hvilke incitamenter ser I, at der er fra et virksomhedsperspektiv til at indføre en politik?

Handling

Det kan være en god idé, at SU diskuterer en række spørgsmål, inden I går i gang. Det kan være disse:

Hvordan tror I, at I som samarbejdsudvalg kan få medarbejderne og lederne til at tage politikken til sig?

Hvilke personer skal inddrages i arbejdet med politikken?

Hvilke ressourcer mener I, det kræver at uarbejde en politik, og mener I selv, at I er i besiddelse af de nødvendige ressourcer?

Hvad ser I som den største udfordring i forhold til politik?

Hvis I kunne gøre hvad som helst, hvad mener I så er den mest optimale måde at arbejde med emnet på i virksomheden?


Senest revideret den 31. august 2020