Sporskifteordningen

Informationspjece om sporskifteordningen i nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer.

Sporskifteordningen

TekSam - Sporskifte

Her kan du som leder, medarbejder og tillidsrepræsentant i nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer læse om sporskifteordningen.

TekSam’s involvering i ”Sporskifteprojektet”

CO-I og DI har i fællesskab, og i samarbejde med Dansk Metal, Fødevareforbundet og 3F, valgt at gøre en ekstra indsats for at informere om, og støtte op om projektet.

  • TekSam er projektejere og tovholder.
  • TekSam har indgået aftale med CABI om at foretage det opsøgende arbejde.
  • Målgruppen er særligt nedslidningstruede brancher.
  • Se listen over de enkelte brancher her (Link)
  • Aftalt uddannelse, selvvalgt uddannelse og sporskifte er ikke nødvendigvis isolerede muligheder, men kan også ses som en mulig kombination

Har du brug for yderligere information eller kontakt til en af CABI’s konsulenter kan du bruge linket her!

Materiale fra regionsmøder om sporskifteordning

Sporskifteordningen

Informationspjece om sporskifteordningen i nedslidningstruede brancher inden for industri og fødevarer.
Sporskifteordningen

Senest revideret den 11. november 2020