Ny metode til at bekæmpe medarbejdernes stress og forbedre deres produktivitet

Deltag i et forskningsprojekt der undersøger om mental stress på arbejdspladsen kan forebygges med neurofeedback-træning, og om dette er en god investering

Projektet og metoden generelt

Neurofeedback-træning er en ny og simpel metode der foregår ved at medarbejderne ser en video eller et computerspil på PC eller tablet samtidig med at de får målt deres hjernebølge-aktivitet. Ved at ændre feedbacket dvs. hvad der vises på skærmen i forhold til hjernens aktivitet kan hjernen ubevidst tillære sig fordelagtige aktivitetsmønstre hvormed medarbejderens stressniveau ikke kun reduceres her og nu, men også gør dem mere modstandsdygtige ifm. håndteringen af stressede situationer i fremtiden.

Projektets formål

At undersøge om stress på arbejdspladsen kan reduceres og forebygges ved brug af neurofeedback-træning sammenlignet med allerede anvendte strategier som mindfulness og pause fra arbejdet samt om disse strategier er økonomisk fordelagtige for virksomheden. 

Hvad får I ud af at deltage i projektet?

Ved at deltage i projektet får I:

  • Mulighed for at forbedre jeres medarbejderes stressniveau og produktivitet her og nu, samt gøre dem mere modstandsdygtige i fremtidige stressede situationer
  • Gennem avancerede stresstest får I indsigt i virksomhedens generelle mentale sundhed og arbejdsmiljø
  • Indblik i om det kan betale sig for jeres virksomhed at investere i forebyggelse af mental stress.

Hvad kræver det for jer at deltage i projektet?

Projektet har en varighed på sammenlagt 1 år, hvor I som virksomhed skal bidrage med forsøgsdeltagere (medarbejdere, afdelinger eller hele virksomheden) der skal deltage i:

  • Et skræddersyet forløb på 15 uger på jeres arbejdsplads, hvor I, ved lodtrækning, enten skal deltage i neurofeedback træning, mindfulness eller aktive pauser 2x30 min/ugen i arbejdstiden.
  • 3 stresstest og målinger af arbejdsmiljø (før træningsforløbet, efter 15 uger og efter 1 år) á ca. 60 minutter (alle deltagernes data vil forblive anonyme)

Derudover skal I give lov til indhentning af medarbejderdata (sygefraværsdata, produktivitet og omsætning/udskiftning) og som udgangspunkt være en virksomhed på under 250 ansatte.

Hvis I ønsker at deltage eller har spørgsmål så kontakt os (senest d. 28/5-2021):

Markus Due Jakobsen
Seniorforsker, PhD,
mdj@nfa.dk
Tlf: 39165328 eller 29913946                 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø


Senest revideret den 27. maj 2021